Accueil » Waar monteer ik rook- en/of koolmonoxidemelders?

Waar monteer ik rook- en/of koolmonoxidemelders?

WAAR INSTALLEERT U UW ROOKMELDER.
Als minimum eis dienen rookmelders tussen slaapvertrekken en mogelijke brandhaarden, zoals
huiskamers en keukens, gemonteerd te worden. In gelijkvloerse woningen met één slaapvertrek
dient een rookmelder zo dicht mogelijk bij de woonkamer in de gang geplaatst te worden.
Om er zeker van te zijn dat het geluid van het alarm duidelijk in de slaapkamers te horen is, dient
de rookmelder maximaal 3 meter verwijderd van een slaapkamerdeur geplaatst te worden. Het is
dus mogelijk dat er meer dan één rookmelder geïnstalleerd dient te worden, speciaal als de gang
langer is dan 15 meter. In een woning met één verdieping, met twee slaapvertrekken is een minimum
van twee rookmelders aan te bevelen, te weten: één aan de buitenkant van elke slaapkamer. In
woningen met meerdere (tussen)verdiepingen, dient minimaal één rookmelder op de begane
grond, tussen het trappenhuis en de ruimtes waar brand kan uitbreken, te worden geplaatst, en
één op elke verdieping in het looppad dat onderdeel is van de vluchtroute (normaal gesproken de
gang en de overloop). LET WEL: Op vluchtroutes mogen geen hittemelders in plaats van
rookmelders gebruikt worden. Hittemelders mogen slechts voor de hieronder vermelde
toepassingen worden gebruikt en dan nog in aanvulling op rookmelders.

WAAR INSTALLEERT U UW KOOLMONOXIDEMELDER
Idealiter installeert u één koolmonoxidemelder in elke kamer waarin een brandstof verbrandend apparaat staat. Om te verzekeren dat personen in andere kamers ook tijdig worden gewaarschuwd,
kunt u extra apparaten installeren:
• in afgelegen kamers waarin personen langere tijd verblijven terwijl ze wakker zijn en waar het alarm van apparaten in andere delen van het gebouw niet kunnen worden gehoord, en in elke slaapkamer.
Als er meer kamers zijn met een brandstof verbrandend apparaat en u slechts over een beperkt aantal koolmonoxidemelders beschikt, dan dient u de volgende punten te overwegen om te beslissen waar u de
koolmonoxidemelders installeert: Installeer de koolmonoxidemelder in een kamer waarin een apparaat zonder rookkanaal of met een open rookkanaal staat, en installeer de koolmonoxidemelder in de
kamer waar de inwoner(s) de meeste tijd doorbrengen.
Als de woning een studio is (één enkele kamer die fungeert als woon- en zitkamer), dan moet de koolmonoxidemelder zo ver mogelijk van het kookfornuis worden geïnstalleerd, maar zo dicht mogelijk bij de plaats waar de persoon slaapt.
Als het apparaat in een kamer staat die normaal niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld een boilerruimte), moet de koolmonoxidemelder buiten deze kamer worden geïnstalleerd zodat het alarm beter te horen is. Ook kunt u op een bepaalde afstand een apart van het plafond worden geïnstalleerd.
Als de koolmonoxidemelder op een plafond wordt geïnstalleerd: moet deze worden geïnstalleerd op minstens 30 cm van alle muren en eventuele voorwerpen op het plafond, zoals lampen.
Koolmonoxidemelders plaats u in de kamer/ruimte waar het brandstof verbrandend apparaat staat:
Voor zowel muur- als plafondgemonteerde apparaten geldt het volgende:
De koolmonoxidemelder moet op een horizontale afstand van 1 tot 3 meter van de mogelijke koolmonoxidebron worden geïnstalleerd. Als er zich een scheidingsmuur in de kamer bevindt, moet de koolmonoxidemelder aan de kant van de potentiële koolmonoxidebron worden geïnstalleerd.
Koolmonoxidemelders in kamers met een schuin plafond moeten worden geïnstalleerd aan de hoge kant van de kamer. Bovendien moet rekening worden gehouden met het volgende: Als de koolmonoxidemelder aan een muur wordt geïnstalleerd, moet deze dicht bij het plafond worden geïnstalleerd en hoger dan alle ramen en deuren op tenminste 15 cm afstand van het plafond.